Zařízení na ochranu životního prostředí Rto na čištění odpadního plynu

2023-12-25


1. Popis zařízení pro čištění odpadních plynů RTO a ochranu životního prostředí

Zařízení na ochranu životního prostředí RTO na čištění odpadních plynů (označované jako RTO) je ohřívat organický odpadní plyn a přímo oxidovat a rozkládat se na C02 a H20 po dosažení podmínek vysoké teploty, aby bylo dosaženo účelu zpracování znečišťujících látek z odpadních plynů a regenerace teplo vznikající při rozkladu. Zařízení na čištění odpadních plynů a ochranu životního prostředí RTO je druh energeticky úsporného zařízení na ochranu životního prostředí pro zpracování organických odpadních plynů střední a vysoké koncentrace. Ve srovnání s tradičním vysokoteplotním přímým spalováním a katalytickým spalováním má zařízení pro čištění odpadních plynů RTO a ochranu životního prostředí vlastnosti vysoké tepelné účinnosti (≥95 %), spolehlivého provozu a dokáže si poradit s velkým objemem vzduchu, střední a vysokou koncentrací odpadního plynu. . Organické odpadní plyny mohou být vypouštěny po úpravě zařízením na ochranu životního prostředí RTO na čištění odpadních plynů a splňují emisní normy pro látky znečišťující ovzduší.2.Princip činnosti zařízení pro čištění odpadních plynů RTO a ochranu životního prostředí

Organický odpadní plyn je dopravován ventilátorem do sběrače vstupního vzduchu zařízení ochrany životního prostředí čištění odpadních plynů RTO. Třícestný přepínací ventil nebo přepínací kotoučový ventil vede organický plyn do zásobníku tepla. Organický plyn se při průchodu regeneračním keramickým ložem do spalovací komory postupně předehřívá. Čistý plyn po oxidačním rozkladu ve spalovací komoře zadrží teplo při průchodu akumulačním keramickým ložem v akumulační nádrži na výstupu. Tímto způsobem se teplo akumulační lože na výstupu ohřeje a plyn se ochladí. Výstupní plyn je jen o málo teplejší než vstupní plyn. Třícestný přepínací ventil mění směr proudění vzduchu do spalovací komory a rekuperuje teplo v zařízení na čištění výfukových plynů RTO. Vysoká rekuperace tepla snižuje potřebu paliva a šetří provozní náklady.

3.Popis pracovního postupu zařízení pro čištění výfukových plynů RTO

Fáze 1: Odpadní plyn se předehřívá přes regenerační lože A a poté vstupuje do spalovací komory. Zbytkový neupravený odpadní plyn v regeneračním loži C je vháněn zpět do spalovací komory ke spálení (proplachovací energie). Rozložený odpadní plyn je odváděn přes regenerační lože B a regenerační lože B je současně ohříváno. Fáze 2: Odpadní plyn se předehřívá přes lože regenerátoru B a poté vstupuje do spalovací komory. Zbytkový neupravený odpadní plyn v loži regenerátoru A je po vyčištění vháněn zpět do spalovací komory a rozložený odpadní plyn je odváděn přes lože C regenerátoru a lože C regenerátoru je současně zahříváno. Stupeň 3: Odpadní plyn se předehřívá přes lože regenerátoru C a poté do spalovací komory. Zbytkový neupravený odpadní plyn v loži B regenerátoru je po vyčištění pro spálení vháněn zpět do spalovací komory. Po rozkladu je odpadní plyn odváděn přes lože A regenerátoru a lože A regenerátoru je současně zahříváno. Při takovém periodickém provozu se odpadní plyn oxiduje a rozkládá ve spalovací komoře a teplota ve spalovací komoře se udržuje na nastavené teplotě (obvykle 800 ~ 850 °C). Když koncentrace výfukových plynů na vstupu RTO dosáhne určité hodnoty, teplo uvolněné oxidací VOC může udržovat energetickou rezervu pro akumulaci tepla RTO a uvolňování tepla a poté může RTO udržovat teplotu ve spalovací komoře bez použití paliva.


4.Funkce zařízení na ochranu životního prostředí RTO na čištění výfukových plynů

(1)Vysoce koncentrované zpracování odpadních plynů pro dosažení samozahřívacího spalování, nízké provozní náklady, rozumné náklady;

(2)Vysoká účinnost čištění, tříkomorový RTO může dosáhnout více než 99%;

(3)Použití keramického tepelného akumulátoru jako rekuperace tepla, předehřívání a střídavého provozu, tepelná účinnost ≥95%;

(4)Ocelová konstrukce tělesa pece je pevná, izolační vrstva je silná, provoz je stabilní a stabilita je vysoká;

(5)PLC programovatelné řízení automatizace, vysoký stupeň automatizace;

(6)Široká použitelnost, může vyčistit jakýkoli organický odpadní plyn;

(7)Využití odpadního tepla, vysoká ekonomická účinnost, opětovné využití přebytečné tepelné energie sušárna, pec atd., vytápění sušárny bez dodatečné spotřeby paliva nebo elektřiny.

5.Rozsah použití zařízení pro čištění výfukových plynů RTO

Zařízení pro čištění odpadních plynů RTO a ochranu životního prostředí je široce používáno v ropném, chemickém, plastovém, gumovém, farmaceutickém, tiskařském, nábytkářském, textilním tisku a barvení, nátěrech, nátěrech, výrobě polovodičů, syntetických materiálech a dalších průmyslových odvětvích k výrobě vysoké koncentrace vysokého vzduchu. objemové čištění organických odpadních plynů, které může zpracovávat organické látky včetně benzenu, fenolů, aldehydů, ketonů, etherů, esterů, alkoholů, uhlovodíků a tak dále.Výše uvedené zavedení zařízení na ochranu životního prostředí RTO na čištění výfukových plynů vám pomůže. Pokud máte organický odpadní plyn vyžadující čištění odpadních plynů RTO a čištění zařízení na ochranu životního prostředí, vždy se můžete obrátit na ochranu životního prostředí Tianhaoyang, abychom vám poskytli řešení a zařízení pro zpracování odpadních plynů.

Telefon/Whatsapp/Wechat:+86 15610189448

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy