Zařízení pro katalytické spalování

2023-06-11

Katalytické spalování (CO) je metoda čištění, která využívá katalyzátor k oxidaci a rozkladu hořlavých látek ve výfukových plynech při nižší teplotě. Proto se katalytické spalování také nazývá katalytická chemická konverze. Protože katalyzátor urychluje proces oxidačního rozkladu, většina uhlovodíků může být katalyzátorem zcela oxidována při teplotě 300~450 °C.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy